اخبار نارین رسانه

عکاسی و فیلم برداری صنعت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عکاسی و فیلم برداری صنعتی و تبلیغاتی چیست؟

یکی از کارآمدترین و مهم ترین ابزار تبلیغات در هر نوع نگاهی در حال حاضر استفاده از رسانه های دیداری و تصویری می باشد.

مدت هاست که رسانه های نوشتاری و خواندنی جای خود را به تصاویر و رسانه های دیداری داده اند و هر روز کاربرد رسانه های کاغذی و نوشتاری کم تر و کم تر شده از طرفیاستفاده از رسانه های تصویری و دیداری بخصوص در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بیشر و بیشتر شده است.

طبیعی است مدیرانی که همواره به روز بوده و نگاه کامل تری به رسانه های تصویری و دیجیتالی داشته اندمیتواند موقعیت های بسیار بیشتری را در توسعه و پیشرو اهداف سازمانی خود داشته باشند.تبلیغات نارین رسانه با اتکا به گروه حرفه ای خود می تواند این هدف را برای مدیران روشنفکر و نوگرا تامین نموده و در برداشتن قدم های بلندتر و محکم ترکنارشان باشد.

یکی از این روش های نوین ایجاد و تولید فیلم ها و عکس های صنعتی به روشی بسیار زیرکانه و هوشمند می باشد که با نشر در فضای مجازی می تواند نتایج بسیار خوب و ثمر بخشی راجهت سامان دهی به همراه داشته باشد.چنانچه فیلم یا عکسی به منظور معرفی آگهی بخشی،پر رنگ نموده و قوت ها به شکل خاص یا سناریوی خاصی طراحی و تولید گرددکه نهایتا این امرمنجر به بهبود عملکرد یک سازمان گردد را عکاسی یا فیلم برداری صنعتی گفته می شود یعنی اینکه چونان عکاسی کنیم که مصرف کننده کالا یا خدمات آگهی بیشتری به محصول پیدا کرد. ضمن اعتماد به محصول نسبت به استفاده از خدمات یا ترغیب شود.فیلم های آهنگین یا تصاویری که بیشتر در خطر مخاطبین باقی بماند و اعتماد سازی بیشتری را به انجام برساند و نهایتاً درصد بیشتری بهبود عملکردی سیتمی ایجاد نماید. قطعا فیلم های صنعتی قوت تری خواهندبود در صددیمکه با روش ها و شیوه های نوین تولید فیلم هاو عکاسی صنعتی موفقیت های شما را جشن بگیریم این مطلب زمانی پاسخ بهتری خواهد داد که ساخت این فیلم ها دارای سناریوی قویتر و سبک تصویر برداری جذاب تر و کامل تر می باشد.

البته تصویربرداری و عکاسی صنعتی دارای ژانری های مختلف می باشد این چنین به نظر می رسد که ژانر های کمدی و خنده آور از جمله ژانری های موفق تری می باشد.

چون که شوخی های موجود در این فیلم های تبلیغاتی باعث انبساط خاطر و در نتیجه یاد آوری بیشتری در ذهن مخاطب و بیننده خواهد شد.

به مدیران دلسوز توصیه می گردد ،قبل از هر گونه ساخت پروپاکاندا،تبلیغات تصویری و ویدیویی،تیزر فیلم مستند،فیلم صنعتی و عکاسی صنعتی انیمیشن های دو بعدی سه بعدی حتما با مشاوران ما مشورت نمایند این به نفع شماست،نارین رسانه تا کنون توانسته با شرکت ها و اداره های بزرگ و اساتید ارجمندی همکاری نموده و فیلم های مستند،صنعتی و عکاسی ها، همایش ها،کنسرت هاو...را به عهده بگیرد.